Tåg på en station med perrong och tak
Nynäshamns pendeltågsstation, 1975-1979. Foto: Håkan Johnson, Spårvägsmuseet.

Nynäshamn

Nynäshamns kommun ligger i Stockholms län, söder om Stockholms stad. Du hittar därför lite material om Nynäshamn på Stockholmskällan, och mycket mer i Länskällan.

Länskällan är en webbplats som drivs av Stockholms läns museum i samarbete med Stockholms läns hembygdsförbund och kommuner i länet. Där hittar du både historiskt källmaterial som berättar lokal historia från Nynäshamn och lärarhandledningar för att jobba med materialet i undervisningen.Länskällan.png

I Stockholmskällan hittar du historiskt källmaterial från arkiv, museer och bibliotek i Stockholms stad, och inte så mycket från andra kommuner. Under rubriken "Utvalt källmaterial om Nynäshamn i Stockholmskällan" hittar du en del av det som ändå rör Nynäshamn i Stockholmskällan.

Uppdaterad