Tre barn och en herre i hatt står vid en enkel träbyggnad i ett villakvarter
Tyresövägens spårvagnshållplats 1931. Okänd fotograf, Spårvägsmuseet.

Tyresö

Tyresö kommun ligger i Stockholms län och gränsar till Stockholms stad. Du hittar därför bara lite material om Tyresö på Stockholmskällan, och mycket mer i Länskällan.

Länskällan är en webbplats som drivs av Stockholms läns museum i samarbete med Stockholms läns hembygdsförbund och kommuner i länet. Där hittar du både historiskt källmaterial som berättar lokal historia från Tyresö och lärarhandledningar för att jobba med materialet i undervisningen.Länskällan.png

I Stockholmskällan hittar du historiskt källmaterial från arkiv, museer och bibliotek i Stockholms stad, och inte så mycket från andra kommuner. Under rubriken "Utvalt källmaterial om Tyresö i Stockholmskällan" hittar du en del av det som ändå rör Tyresö i Stockholmskällan.

Uppdaterad