En häst
Hästen Birger som gått i pension från sin tjänst vid brandkåren, 1914. Okänd fotograf, Stockholms stadsarkiv.

Upplands-Bro

Upplands-Bro kommun ligger i Stockholms län, norr om Stockholms stad. Du hittar därför lite material om Upplands-Bro på Stockholmskällan, och mycket mer i Länskällan.

Länskällan är en webbplats som drivs av Stockholms läns museum i samarbete med Stockholms läns hembygdsförbund och kommuner i länet. Där hittar du både historiskt källmaterial som berättar lokal historia från Upplands-Bro och lärarhandledningar för att jobba med materialet i undervisningen.Länskällan.png

I Stockholmskällan hittar du historiskt källmaterial från arkiv, museer och bibliotek i Stockholms stad, och inte så mycket från andra kommuner. Under rubriken "Utvalt källmaterial om Upplands-Bro i Stockholmskällan" hittar du en del av det som ändå rör Upplands-Bro i Stockholmskällan.

Utvalt källmaterial om Upplands-Bro

Uppdaterad