Barn på en klippa vid havet
Bad från klippor på Barnens ö, 1960-1980. Okänd fotograf, Stockholms stadsarkiv.

Norrtälje

Norrtälje kommun ligger i norra delen av Stockholms län. I Norrtälje ligger bland annat Barnens ö där Stockholms stad har kollo-verksamhet sedan lång tid tillbaka. Du hittar källmaterial därifrån i Stockholmskällan, och om mycket annat i Länskällan.

Länskällan är en webbplats som drivs av Stockholms läns museum i samarbete med Stockholms läns hembygdsförbund och kommuner i länet. Där hittar du både historiskt källmaterial som berättar lokal historia från Norrtälje och lärarhandledningar för att jobba med materialet i undervisningen.Länskällan.png

I Stockholmskällan hittar du historiskt källmaterial från arkiv, museer och bibliotek i Stockholms stad, och inte så mycket från andra kommuner. Under rubriken "Utvalt källmaterial om Norrtäljei Stockholmskällan" hittar du en del av det som ändå rör Norrtälje i Stockholmskällan.

Uppdaterad