Medeltida kalkmålning av en get.
Bildkonst
Konstnär: Pictor, Albertus (ca 1440-1509). Stockholms medeltidsmuseum

Medeltida målning av get

Kalkmåleri av get från Täby kyrka. Under medeltiden var det vanligt med både getter och får i Stockholm. Riddarholmens äldsta namn, Kidaskär, kommer från att getterna och kiden betade på ön. Geten mjölkades och gav ost och smör. Den kallades ibland för "fattig mans ko". Fotografi av Lennart Karlsson, Historiska museet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad