Text

Änkan Axelina Kristina får hjälp med hyran- rapport från Kungsholms församlings fattigvårdsstyrelse1901

1864 inrättades Stockholms stads fattigvårdsnämnd med församlingsvisa fattigvårdsstyrelser under sig.

Församlingarnas fattigvårdsstyrelser hade bl.a. hand om understöd till hyra, mat, ved, kläder och skor samt barnhjälp. Man remitterade också fattiga personer till de fattighus som fanns i staden.

Församlingarnas Fattigvårdsstyrelser upphörde 1932 och övergick till fattigvårdsdistrikt.

I en rapport från 1901 kan man läsa att änkan Axelina Kristina Fromell bodde inneboende, med sin äldsta dotter Anna Reinholdina, hos den ogifta sömmerska Karolina Larsson på Hantverkargatan 4. De bodde i köket och betalade 8 kr i månaden i hyra.

Axelina var skyldig 4 kr och bedömdes inte ha möjlighet att betala detta på en månad då hon inte hade tillräckligt med arbete bl.a på grund av att

 ”[…] hon fick sluta vid Svenska Dagbladet der hon hade 12 kr i månaden för kringbäring af tidningar, troligen till följd av fylleri. Att hon till följd av dels arbetsbrist och dels sjukdom (åderbrock) som förhindrar henne att förrätta något tyngre arbete, varit nödsakad att pantsätta alla tänkbara tillbehör, deribland äfven ett par af flickans kängor, för att skaffa mat åt sig och flickan, samt att Fromell även har två barn till, förutom ofvannämnda Anna Reinholdina, neml: Siri Wilhelmina intagen å Frimurare Barnhuset samt Karin Axelina utackorderad på landet genom F.W.Os försorg.”  

Axelina blev beviljad understöd men man ansåg att det kunde vara ”[…]riskabelt att lämna penningar i händerna på Fromell sjelf, då hon till äfventyrs skulle kunna fördärfva dem på dryckesvaror.”

Istället betalades hyran direkt till hennes hyresvärdinna.

Läs mer i dokumentet till höger.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Bidrag till fattiga - rapport från Kungsholms församlings fattigvårdsstyrelse 1903

Bidrag till fattiga - rapport från Kungsholms församlings fattigvårdsstyrelse 1903

F. V. O. handbok för fattigvårdsintresserade / med understöd av Stockholms stad /  utgiven av Föreningen för välgörenhetens ordnande

F. V. O. handbok för fattigvårdsintresserade / med understöd av Stockholms stad / utgiven av Föreningen för välgörenhetens ordnande

Fattiga barn får träskor och utpekas som ”fattighjon” – Kungsholms församlingsfattigvårdsstyrelse 1903

Fattiga barn får träskor och utpekas som ”fattighjon” – Kungsholms församlingsfattigvårdsstyrelse 1903

Fattigvård och välgörenhet i Stockholm / B. Oxenstierna

Fattigvård och välgörenhet i Stockholm / B. Oxenstierna

Fattigvården i Stockholm från äldre till yngre tid : jämte beskrifning af Stockholms stads arbetsinrättningar... : en historisk överblick / af Jos. Müller

Fattigvården i Stockholm från äldre till yngre tid : jämte beskrifning af Stockholms stads arbetsinrättningar... : en historisk överblick / af Jos. Müller

Utdelning av matportioner – Kungsholms församlings fattigvårdsstyrelse 1903

Utdelning av matportioner – Kungsholms församlings fattigvårdsstyrelse 1903