Anna Christina - dömd till arbete för liderligt leverne
Text
Författare: Stockholms stads arbetsinrättning. Stockholms stadsarkiv

Anna Christina – intagen på Stockholms stads arbetsinrättning 1856

 

Anna Christina Sporrong var en av de kvinnor som dömdes till straffarbete på Stockholms stads arbetsinrättning. Orsaken beskrivs som Liderligt och oordentligt leverne och strafftiden var 3 månader.

Lättja och sysslolöshet
I arbetsinrättningens förteckning över dömda kvinnor ser vi att många kvinnor, precis som Anna Christina, tagits in av orsaker som Lättja och sysslolöshet och liderligt och oordentligt leverne.

Människor som var utan arbete och bostad kunde dömas för lösdriveri och tvångsintas på arbetsinrättning. Till Stockholms stads arbetsinrättning, som låg på Södermalm, kom de flesta dock in frivilligt för att de inte kunde försörja sig på annat sätt. De flesta som var intagna var män.

Dihlströmmare
Arbetsinrättningen kallades ofta för Dihlströmska efter den tygfabrik som tidigare legat där. De intagna kallades i folkmun för Dihlströmmare.

Mina drömmars stad
I Per Anders Fogelströms romaner finns ofta fattighjonen på Dihlströmska med i skildringarna av Stockholm.

Läs mer om lösdriveri

 

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad