Anna Christina - dömd till arbete för liderligt leverne
Anna Christina - dömd till arbete för liderligt och oordentligt leverne
Text

Anna Christina – intagen på Stockholms stads arbetsinrättning 1856

 

Anna Christina Sporrong var en av de kvinnor som dömdes till straffarbete på Stockholms stads arbetsinrättning. Orsaken beskrivs som Liderligt och oordentligt leverne och strafftiden var 3 månader.

Lättja och sysslolöshet
I arbetsinrättningens förteckning över dömda kvinnor ser vi att många kvinnor, precis som Anna Christina, tagits in av orsaker som Lättja och sysslolöshet och liderligt och oordentligt leverne.

Människor som var utan arbete och bostad kunde dömas för lösdriveri och tvångsintas på arbetsinrättning. Till Stockholms stads arbetsinrättning, som låg på Södermalm, kom de flesta dock in frivilligt för att de inte kunde försörja sig på annat sätt. De flesta som var intagna var män.

Dihlströmmare
Arbetsinrättningen kallades ofta för Dihlströmska efter den tygfabrik som tidigare legat där. De intagna kallades i folkmun för Dihlströmmare.

Mina drömmars stad
I Per Anders Fogelströms romaner finns ofta fattighjonen på Dihlströmska med i skildringarna av Stockholm.

Läs mer om lösdriveri

 

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Arbetslösa, hemlösa och lösdrivare
Tema

Arbetslösa, hemlösa och lösdrivare

I alla tider har en större eller mindre del av Stockholms befolkning levt mer eller mindre i hemlöshet. En del har flyttat runt som inneboende på olika adresser, en del har bott in…

Carl August Lundström varnas för lösdriveri 5 februari 1886

Carl August Lundström varnas för lösdriveri 5 februari 1886

Carl Erik tas in på arbetsinrättning efter anmälan från pappan - 1887

Carl Erik tas in på arbetsinrättning efter anmälan från pappan - 1887

Fattigvården i Stockholm från äldre till yngre tid : jämte beskrifning af Stockholms stads arbetsinrättningar... : en historisk överblick / af Jos. Müller

Fattigvården i Stockholm från äldre till yngre tid : jämte beskrifning af Stockholms stads arbetsinrättningar... : en historisk överblick / af Jos. Müller

Förslag till grundande af en arbetsinrättning i hufvudstaden/ af den för detta ändamål valda komité

Förslag till grundande af en arbetsinrättning i hufvudstaden/ af den för detta ändamål valda komité

Lösdrivare. Frans Viktor Wasama

Lösdrivare. Frans Viktor Wasama

När trasfröken Augusta Dorothea tas in på Allmänna Försörjningsinrättningen, 1895

När trasfröken Augusta Dorothea tas in på Allmänna Försörjningsinrättningen, 1895

Ogifta Amanda Charlotta Höglander, 29, häktad för lösdriveri - polisförhör

Ogifta Amanda Charlotta Höglander, 29, häktad för lösdriveri - polisförhör

Ogifta Augusta Amanda Lundqvist, 25, häktad för lösdriveri 15 juni 1887 – polisförhör

Ogifta Augusta Amanda Lundqvist, 25, häktad för lösdriveri 15 juni 1887 – polisförhör

Per Anders Fogelström om fredsrörelsens arbete för framtiden

Per Anders Fogelström om fredsrörelsens arbete för framtiden

Portalen till Nytorgsgatan 2. Glasbruksgatan t.v. Stockholms stads södra arbetsinrättning, Dihlströmska arbetsinrättningen, för fattiga och arbetslösa (1844-1906). Nuv. kv. Dihlströms

Portalen till Nytorgsgatan 2. Glasbruksgatan t.v. Stockholms stads södra arbetsinrättning, Dihlströmska arbetsinrättningen, för fattiga och arbetslösa (1844-1906). Nuv. kv. Dihlströms

Stockholms stads arbetsinrättning – reglemente 1873

Stockholms stads arbetsinrättning – reglemente 1873

Stockholms stads södra arbetsinrättning, Dihlströmska arbetsinrättningen, för fattiga och arbetslösa (1844-1906). Nuv. kv. Dihlströms

Stockholms stads södra arbetsinrättning, Dihlströmska arbetsinrättningen, för fattiga och arbetslösa (1844-1906). Nuv. kv. Dihlströms