Märta Söderberg ansöker om bidrag till badresa
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Märta Söderberg ansöker om kurbadsresa

Märta Söderberg, tidigare gift med författaren Hjalmar Söderberg, ansökte hos Fattigvårdsnämnden i maj 1923 om att få göra en badresa till en kurort. Märta hade kronisk näskatarr och svår ledgångsreumatism. Kurbad var den bästa behandling som fanns vid den här tiden. Efter skilsmässan från Hjalmar Söderberg var Märta både omyndigförklarad och stod utan ekonomiska medel. I ansökan om ekonomiskt bidrag till en badresa angav hennes söner att de kunde bidra med en viss del. Det framgår också att Hjalmar inte hade någon försörjningsplikt gentemot Märta. Ansökan avslogs.


Så här står det i dokumentet:

Badresa

Söderberg, Märta f. Abenius. Rapport från Hedvig Eleonoras församling.

civilstånd: frånskild

för sökande av extra understöd

född 5/5 1871 i Svea artelleri regementes församling i Stockholm

Boende i Hedvig Eleonora församling, antecknad i efterföringshäfte (11 roten)

Hyr egen bostad: Nej. Saknar bostad. Längre tid vårdats å Sankt Erik (vård- och sjukhem)

Sedan huru länge har sökanden iavbrutet vistats i Stockholm: alltid i Sthlm

När blev sökanden änka? frsk

Är sökanden delägare i sjukkassa? Nej

Finnas enskilda försörjningspliktiga? 3 barn. En son, Thom, 22 år fil.kand plats hos Bonniers mot 300 kr/mån. En son Mikael 19 år anställd i Vennerbergs bokhandel mot 200 kr/mån. En dotter, Dora, skådespelerska, vid Lorentzabergsteatern. Kunna ej hjälpa nämnvärt.

Har sökanden någon pension och dylikt? Från kapital å Livränteanstälten e:a 190 kr/mån.

Finnas några tillgångar i hemmet eller annorstädes? Intet

Läkarbetyget innehåll: Rheumatism m.m (se läkarintyg)

Har sökanden länge varit sjuklig? flera år

Synes sökanden fullkomligt ur stånd till allt arbete? Ja

Vad har varit sökandens huvudsakliga sysselsättning? Vårdat hemmet

Vad kan sökanden för närvarande förtjäna? Intet

Är sökanden bäst hjälpt med understöd i hemet eller bör lämpligen anstaltsvård erbjudas? Rek. till vård vid Sätra brunn


Anmärkningar: Sökanden har under många år varit sjuk och nedbruten samt har nu en längre tid vårdats å S:t Eriks Sjuk och Vårdhem. Sönerna bebo en lägenhet på 4 rum och kök Tyskbagaregatan 9, men ha 2 av rummen uthyrda. Älste sonen meddelade vid förfrågan, att de icke nämnvärt kunna bidraga till moderns vård, då den blygsamma lönen knappast räcker till eget uppehälle. Men om bidrag till brunnskuren beviljades skulle sönerna försöka från något annat håll få ordnat med det nödvändiga tillskottet till kurortsvården. Frånskilda mannen författaren Hj Söderberg, vistas i Köpenhamn och bidrager icke på något sätt till sökandens vård. Däremot har en broder till sökanden under fkera år lämnat ekonomisk hjälp och firman Bonniers har tidigare försörjt barnen. Beviljas bidrag till badvistelsen vore sökanden tacksam för att få komma ut andra terminen ernär hon först måste ordna för sig med kläder och därjämte skall, under innevarande månad, benet gipsas å Vanföreanstalten. Stockholm den 8 maj 1923, K.A. Fredriksson


(frånskilde mannen är ej ådömd betalningsskyldighet)


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad