Regler för Stockholms stads arbetsinrättning
Text

Stockholms stads arbetsinrättning – reglemente 1873

Stockholms stads arbetsinrättning öppnade 1844, och var en anstalt där arbetslösa och bostadslösa fick bo och arbeta. I reglementet från år 1873 kan du läsa om vilka villkor som gällde på anstalten och vilka personer som kunde tas in där.

Lösdriveri

Den som var utan arbete och bostad kunde dömas för lösdriveri och tvångsintas på arbetsinrättningen. Men de flesta intagna kom dit frivilligt, för att de inte kunde försörja sig på något annat sätt. Både män och kvinnor togs in, men de flesta var män. Många personer återkom år efter år. Emellanåt kunde de ha tillfälliga säsongsanställningar.

Anstalten låg på Södermalm, först på Stora Glasbruksgatan 25, men flyttade 1905 till Tantolunden (Wollmar Yxkullsgatan SKARPSKYTTEN) 1926 ändrades namnet till Vårdhemmet Högalid. Verksamheten upphörde i slutet av 1960-talet.

Dihlströmmare

Arbetsinrättningen kallades ofta för Dihlströmska efter den tygfabrik som tidigare legat där. De intagna kallades i folkmun för Dihlströmmare.

Mina drömmars stad

I Per Anders Fogelströms romaner finns ofta fattighjonen på Dihlströmska med i skildringarna av Stockholm. I Mina drömmars stad arbetar Henning och Tummen som hamnarbetare, vilket var ett säsongsarbete. Flera av deras arbetskamrater i hamnen sökte sig till Arbetsinrättningen under vintern för att klara sin försörjning.

Läs mer om lösdriverilagen

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Anna Christina – intagen på Stockholms stads arbetsinrättning 1856

Anna Christina – intagen på Stockholms stads arbetsinrättning 1856

Barn står uppställda framför Barnasylen vid Fleminggatan 22 som låg inom området för Stockholms Allmänna försörjningsinrättning, kallad Grubbens.

Barn står uppställda framför Barnasylen vid Fleminggatan 22 som låg inom området för Stockholms Allmänna försörjningsinrättning, kallad Grubbens.

Carl Erik tas in på arbetsinrättning efter anmälan från pappan - 1887

Carl Erik tas in på arbetsinrättning efter anmälan från pappan - 1887

Fattigvården i Stockholm från äldre till yngre tid : jämte beskrifning af Stockholms stads arbetsinrättningar... : en historisk överblick / af Jos. Müller

Fattigvården i Stockholm från äldre till yngre tid : jämte beskrifning af Stockholms stads arbetsinrättningar... : en historisk överblick / af Jos. Müller

Förslag till grundande af en arbetsinrättning i hufvudstaden/ af den för detta ändamål valda komité

Förslag till grundande af en arbetsinrättning i hufvudstaden/ af den för detta ändamål valda komité

Per Anders Fogelström skriver om fred

Per Anders Fogelström skriver om fred

Portalen till Nytorgsgatan 2. Glasbruksgatan t.v. Stockholms stads södra arbetsinrättning, Dihlströmska arbetsinrättningen, för fattiga och arbetslösa (1844-1906). Nuv. kv. Dihlströms

Portalen till Nytorgsgatan 2. Glasbruksgatan t.v. Stockholms stads södra arbetsinrättning, Dihlströmska arbetsinrättningen, för fattiga och arbetslösa (1844-1906). Nuv. kv. Dihlströms

Stockholms stads södra arbetsinrättning, Dihlströmska arbetsinrättningen, för fattiga och arbetslösa (1844-1906). Nuv. kv. Dihlströms

Stockholms stads södra arbetsinrättning, Dihlströmska arbetsinrättningen, för fattiga och arbetslösa (1844-1906). Nuv. kv. Dihlströms