Text
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Påståenden och förklaringar, angående de med seqvester belagde skrifterne: polismästaren och Valberg, eller hvem har rätt? med motto: när två tuppar om ett korn - samt polisen och pöbeln. Förestäld i frågor och svar. Ungt folk enfaldeligen att förehålla.

"Häraf finnes denna skrift syftemål vara …ingen ting annat är ett anfall emot herr polismästarens heder, aktning och värdighet." Fortsättning följer här på fallet mellan notarie Walberg och polismästare Wannqvist. Texten behandlar Polismästaren och Walberg, Nå hur går det för polismästaren samt Polisen utan slöja och riktar liksom nämnda skrifter stark kritik mot polisvåld och polisväsendets maktmissbruk i Stockholm. 16 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad