Text
Författare: Theorell, Sven Lorens (1784-1861). Stadsmuseet i Stockholm

Försök att omvända opinionen i frågan om Röösgren och tortur. Det höglofl. justitiae-kantzlers- embetet tillegnadt.

Texten behandlar diskussionen kring en rapport från Justitiekanslersämbetet, som vanligen arbetade bakom slutna dörrar, angående en anmälan om ifrågasatt tjänstefel. Länsman Röösgren hade använt olagliga medel för att framtvinga bekännelser i ett mordfall, i häkte utsatt misstänkta för "pinliga förhör".

Denna text berör tryckfrihetsförordningen under 1800-talet. Handlingar i tryckfrihetsmålet angående Försök att omvända opinionen i frågan om Röösgren och tortur kom senare samma år att ges ut i en ny upplaga. 33 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad