Text

Försök att omvända opinionen i frågan om Röösgren och tortur. Det höglofl. justitiae-kantzlers- embetet tillegnadt.

Texten behandlar diskussionen kring en rapport från Justitiekanslersämbetet, som vanligen arbetade bakom slutna dörrar, angående en anmälan om ifrågasatt tjänstefel. Länsman Röösgren hade använt olagliga medel för att framtvinga bekännelser i ett mordfall, i häkte utsatt misstänkta för "pinliga förhör".

Denna text berör tryckfrihetsförordningen under 1800-talet. Handlingar i tryckfrihetsmålet angående Försök att omvända opinionen i frågan om Röösgren och tortur kom senare samma år att ges ut i en ny upplaga. 33 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Polismästare hängdes ut efter tortyr

Polismästare hängdes ut efter tortyr

Rättssäkerhet
Tema

Rättssäkerhet

Vad krävs för att vi ska ha demokrati? I en demokrati får majoriteten bestämma. Men minoriteten måste också skyddas. Den som är svag eller utsatt, nedröstad eller bortröstad, som h…

Stockholms norra förstads westra kämnärs-rätts ransaknings- protocoll, hållna den 27 september, samt, å Smedjegården, den 9 och 11 october 1819, rörande de af länsmannen Röösgren inom nämnda häkte verkställda pinliga förhör.

Stockholms norra förstads westra kämnärs-rätts ransaknings- protocoll, hållna den 27 september, samt, å Smedjegården, den 9 och 11 october 1819, rörande de af länsmannen Röösgren inom nämnda häkte verkställda pinliga förhör.

Tortyr och dödsstraff
Tema

Tortyr och dödsstraff

Under 1600-talet var tortyr ett ganska vanligt sätt att tvinga fram bekännelser från människor. På 1800-talet hade de flesta ändrat sig och tyckte att det var fel. 1910 avrättades…