Text
Författare: Walberg, Carl Gustaf (1788-1821). Stadsmuseet i Stockholm

Nå, hur går det med polis-mästaren?

Fortsättningen på fallet mellan polismästaren Wannqvist, anklagad för olaga arrestering och polisvåld mot oskyldiga, och notarie Walberg. Walberg kritiserar polismästarens agerande och polisvåldet mot oskyldigt anklagade. Han redogör också för att den allmänna uppfattningen bland stockholmarna på 1800-talet var att polisvåld endast bör förekomma i nödfall. 24 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad