Text
Författare: Walberg, Carl Gustaf (1788-1821). Stadsmuseet i Stockholm

Polisen utan slöja, eller Angifwelse hos riksens höglofl. ständers justitie-ombudsman, emot herr under-ståthållaren och riddaren Wannqwist, rörande olaga arrestering, och wåld mot oskyldige.

Angivelse mot underståthållare (ämbetsman vid Överståthållarämbetet i Stockholm) och polismästare Wannqwist angående olaga arrestering och polisvåld mot oskyldigt anklagade. Skriften behandlar polisens olaga arrestering av drängarna Joh. Er. Thelin, Joh. Fr. Bäckström och Carl Gustaf Westerdahl.

Skriften baseras på drängarnas uppgifter om hur de oskyldigt blev arresterade och utsatta för polisens våld, bland annat i form av spöstraff. Denna skrift blev mycket uppmärksammad och kom att läsas av många som reagerade på polisens och maktmissbruk och polismästarens agerande. Frakturstil. 24 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad