Film & rörlig bild
Upphov: Stockholms stadsmuseum. Kungliga biblioteket

Bland hantverkare i Stockholm: Lutbygge (1934)

Under 1930-talet lät Stockholms stadsmuseum göra en serie filmer med rubriken Bland hantverkare i Stockholm. Syftet var att skildra traditionella hantverk och dokumentera dem för eftervärlden.

I den här filmen från 1934 får vi se när instrumentmakaren Alfred Brocks bygger en luta, som är ett stränginstrument som påminner om dagens gitarr. Här följer en detaljerad beskrivning av de olika arbetsmomenten: 

"Bakklossen limmas på sargen. Sargen sätts i en form. Framklossen limmas. Ryggbitarna fasoneras och sätts fast. Resonansbotten fogas. Lutan tas ur formen. Halsen sågas, putsas och inpassas. Resonansbotten limmas på kroppen. Stallet tillverkas. Locket fernissas. Lutan betsas och poleras. Stallsablarna tillverkas av ben. En lapp med tillverkningsuppgifter klistras fast inne i lutan. Ljudhålsgallret lövsågas. Gallret placeras i hålet. Metalldelarna skruvas på. Lutan strängas. A Brock spelar på prov." (Texten är hämtad från Svensk mediedatabas (SMDB)). 

Filmen saknar ljud.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad