Film & rörlig bild
Upphov: Stockholms stadsmuseum. Kungliga biblioteket

Vagnmakeri - tillverkning av ett hjul (1932)

Under 1930-talet lät Stockholms stadsmuseum göra en serie filmer med rubriken Bland hantverkare i Stockholm. Ett av syftet var i första hand att skildra traditionella hantverk och dokumentera dem för eftervärlden.

Den här filmen är från januari 1932 och visar hur ett vagnshjul tillverkas. Vagnmakeriet var inhyst i fastigheten Sankt Paulsgatan 26 i hörnet av Timmermansgatan. Här följer en detaljerad beskrivning av de olika arbetsmomenten:

”Arbetet börjar med formning av navet i svarven". Nära kring två händer som arbetar med navet av trä. Det svarvas. "Navhålet göres med hjälp av navborr och upprymmare". Hålet borras och vidgas. "Påritning och stämning för ekrarna". Hålen märks in med passare. Hålen borras och görs fyrkantiga med stämjärn. "Vid tillverkningen av ekrarna användes såg, rikthyvel, bandkniv, spånskäfs och fil. Tapparna slitsas". Momenten utförs. "Sedan lötarna, hjulringens delar, gjorts, följer hopsättningen. Navet sättes först fast i hjulstocken och ekrarna drivas i med slägga". Momenten utförs. "På hjälpkärringen bestämmas ekrarnas längd med tillhjälp av laxstjärten". Detta utförs. "Sedan ekrarna tappats och motsvarande hål gjorts i lötarna, sättes hjulet på nytt i stocken, där lötarna drivas på och kilas med slägga och kiltratt". Momenten utförs. Sedan en träkil slagits i som krympningsmån mellan första och sista löten, är hjulet hopdraget och skall gå vidare till smeden.” (Texten är hämtad från Svensk mediedatabas (SMDB).

Filmen saknar ljud.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad