Film & rörlig bild
Upphov: Svensk Filmindustri (SF). Kungliga biblioteket

Invigningen av Stadshuset 23 juni 1923

I denna film från invigningen av Stadshuset på midsommaraftonen den 23 juni 1923 får vi bland annat se när allmänheten för första gången besöker det nybyggda Stadshuset och varandra runt i dess lokaler.


En invigningsbiljett kostade 1 krona och gav tillträde "för beseende av vissa stadshusets lokaler“. Trots att festkommittén oroade sig för att större delen av Stockholmsinvånarna uppehöll sig på landet och firade midsommar vid tiden för invigningen blev det ett mycket välbesökt evenemang.


Filmen inleds med ett festtåg som leds av hästgardets musikkår, åtföljt av en procession med skolbarn. Därefter får vi följa hur allmänheten promenerar runt och betraktar Stadshusparken, Borggården och Blå hallen.  

Filmen är ett av tolv inslag i SF:s Veckorevy 1923-05-28 (en uppgift som måste var fel då stadshsuet invigdes en månad senare.) Filmen saknar ljud.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad