Foto
Fotograf: Tideman, Sven. Stadsmuseet i Stockholm

Stadshuset. Arkaden mot sydost

Uppdaterad