Foto

Stadshusets invigning. Hjalmar Branting i talarstolen

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Hjalmar Branting om kvinnlig rösträtt

Hjalmar Branting om kvinnlig rösträtt

Hjalmar Branting tackar för delikatesserna från fängelsecellen - brev till Dr Nyström 1889

Hjalmar Branting tackar för delikatesserna från fängelsecellen - brev till Dr Nyström 1889

Kort filmsekvens med Hjalmar Branting 1920

Kort filmsekvens med Hjalmar Branting 1920

Stadshuset invigs 23 juni 1923

Stadshuset invigs 23 juni 1923