En sida med maskinskriven text.
Text
Författare: Bergman, Bengt. Riksantikvarieämbetet

Inventeringsblankett från 1920-talet om platsen för en runsten i Skesta, Spånga.

Under åren 1925-27 gör Bengt Bergman en inventering, alltså en kartläggning, av fornlämningar i Spånga. Han fyller i en särskild blankett för varje fornlämning han hittar.

Fornlämningen som har fått nummer 6 i Bergmans inventering är olik de andra. Den finns nämligen inte kvar på platsen. På inventeringsblanketten kan man läsa att det har stått en runsten på kullen, men att runstenen har flyttats till Hässelby slott.

Bengt Bergman föreslår att runstenen borde flyttas tillbaka till sin ursprungliga plats. Hans förslag blir inte verklighet - än idag står runstenen kvar vid Hässelby slott.

Bergman antecknar också att det har berättats en historia om platsen. En kung ska ha dött och blivit begraven just där runstenen har stått. Enligt berättelsen ska kungen ha blivit sårad alldeles i närheten, på en gravhög som ibland kallas S:t Hollingers hög.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad