Bildkonst
Konstnär: Andersson, Gottfrid. Riksantikvarieämbetet

"Osten, korven och limpan" - teckning av stenklot i Skesta, Spånga

Teckningen visar tre stenar och ett träkors som ligger på en gravhög i Skesta, Spånga. Stenarna har en speciell form. Människorna som bodde i trakten förklarade stenarnas utseende genom en särskild berättelse, en sägen. En variant av berättelsen är nedskriven på baksidan av teckningen. 

Enligt sägnen ska en kung för länge sedan ha tagit rast på platsen och satt sig för att äta. Plötsligt blev kungen överfallen av sina fiender och ihjälslagen. Maten förvandlades då till sten. 

Den största stenen har därför kallats för “brödet” eller “limpan”, den mindre vanligtvis för “smörasken” eller “osten”. På teckningen kallas den istället för “bullan”. Den tredje stenen har kallats “korven”. 

Historien om kungen och hans förstenade matsäck skrevs ned redan på 1600-talet. Då fanns också ett “urgammalt ekkors” på platsen. Stenarna och korset försvann så småningom från högen, men år 1926 lades stenarna tillbaka och ett nytt kors ställdes upp. 

 

Texten på teckningen:

No 1. Limpan. 
No 2. Bullan. 
No 3. Korven 
No 4. ett Kors af Trä. som Bönderna på stället måste resa. i annat fall bliva de sjuka äller intet Trivas. 

Texten på baksidan:

Stenarne å andra sidan Teknade Kallas almänt af almogen i Trackten För Limpan, Bullan och Korfven – Traditjonen är at en Konung i fordna Dagar har på detta ställe setat och ätit, då Fienden så hastigt överfallit honom (at)t han intet Kunnat värja sig, utan på stället der han setat, hava de slagit honom i Jäl.  

Runt om Kring i Trackten äro Flera ättehögar eller begrafnings ställen. och Runstenen No 1. står ett litet stycke der ifrån utmäd Wägen. No 2. och 3. äro Begrafnings Högar - 

Lunda, Spånga sn, 
Enl uppgift af studer. Gottfrid Andersson 20/II 1882
S. har en bättre teckn.
[...] grefve Trolle-Bonde 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad