Läs skylten
Text
Författare: Stockholms stadsmuseum. Stadsmuseet i Stockholm

S:t Hollingers hög

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt vid fornlämningen)

Platsen har sedan länge varit förbunden med Birger Jarls motståndare Holmger Knutsson. Holmger Knutsson var av folkungaätt och stred på 1200-talet mot Birger Jarl om makten.

Efter slaget vid Sparrsätra i trakten av Enköping 1247 e Kr, rastade enligt sägnen Holmger Knutsson här vid Skesta. Birger Jarls män var dock honom på spåren. I hast fick Holmger Knutsson bryta upp från sin matrast.

På gravhögen, vid korsets fot ligger tre stenar. Den mindre, runda stenen anses vara Holmgers smörask, den avlånga sägs föreställa en korv och den större runda, ett bröd.

I och med uppbrottet förstenades enligt sägnen Holmger Knutssons matsäck. Birger Jarls män tillfångatog senare Holmger och avrättade honom genom halshuggning. Holmger Knutsson ligger begravd i Skokloster kyrka i Uppland.

Träkorset på gravhögen är uppsatt under modern tid. Ett liknande fanns redan, då Gustav II Adolf tillsammans med fornforskaren Johannes Buréus besökte platsen.

Alldeles invid Sankt Hollingers hög ligger resterna av Skesta by som försvann i mitten av 1800-talet.

Längre åt väster, på båda sidor om parkvägen ligger Stockholms kommuns största gravfält med cirka 145 synliga gravar i form av stensättningar och högar.

Stockholms stadsmuseums skyltning
Stadsmuseet skyltar i första hand fornlämningar och kulturhistoriskt värdefulla parker och grönområden. Undantagvis skyltas också vissa torp och äldre gårdar.

Ansvaret för skyltarnas skötsel ligger på respektive stadsdel.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad