Foto
Fotograf: Lundberg, Bengt A. Riksantikvarieämbetet

Runsten vid Hässelby slott

Bilderna visar en runsten som idag står vid Hässelby slott. Det finns runor inristade på två sidor av stenen. På nutida svenska betyder inskriften på stenen: 

Gy och Sven de reste stenen efter Bärsa, sin gode fader. - Ärnfast högg stenen efter Bärsa, Vigärds make, ... 

Runstenen har tidigare stått i Skesta by i Spånga. Byn finns inte längre kvar. Runstenen blev flyttad till Hässelby slott någon gång på 1800-talet.  

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad