Gulnat handskrivet brev.
Text
Författare: Blomberg, Frans. Riksantikvarieämbetet

Frans Blomberg skriver till Riksantikvarieämbetet om en flyttad runsten

I februari år 1931 skriver Frans Blomberg ett brev till Riksantikvarieämbetet. Han vill berätta att det har stått en runsten på Skesta gärde, och att runstenen flyttades till Hässelby slott av “Grosshandlar Servin”.  

I brevet skriver Frans Blomberg även att man måste prata med personer som vet något om runstensflytten nu, medan det fortfarande finns någon kvar som minns händelsen. Han tipsar om en lantbrukare som vet precis var runstenen stod. 

Frans Blomberg fick ett tackbrev från Riksantikvarieämbetet, men av det framgår inte om man följde hans råd och kontaktade någon av de äldre personer som kunde berätta om flytten. Däremot finns andra dokument där det står att runstenen har flyttats. 

Hässelby slott ägdes av grosshandlaren Carl Gustaf Cervin under åren 1856 -1876. Runstenen står än idag kvar vid Hässelby slott. Du kan läsa mer om den här. 

 

Här kan du läsa brevet renskrivet: 

Tensta den 17/2 1931 

Undertecknad vill härmed medela att det har stagit en Runsten på Scjedesta gärde vid Lunda i Spånga som flyttades till Hesselby af Grosshandlar Servin då hann ägde Hesselby minn far talte om det. Om det blve uppmärksammat, så skulle det höras efter nu medan några lever som vet det Landtbrukaren Agust Jansson i Spångaby vet prisis var den stog hann är vist barnfödd vid Lunda. 

Högacktningsfullt 

Frans Blomberg 

Tensta 

Spånga 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad