Skrivstilstext i förtryckt formulär
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Död- och begravningsbok för Södra barnbördshuset 1896

Död- och begravningsböckerna ingår tillsammans med Dop- och födelseböckerna i barnbördshusets egen kyrkobokföring. I böckerna antecknade man i olika kolumner bland annat:

- dödsdag
- namn och andra personuppgifter
- födelsedatum
- civilstånd (ogift, gift, enka eller frånskild)
- dödsorsak

År 1896 var barnadödligheten fortfarande hög i Stockholm. År 1900 var andelen nästan 10 procent av de levande födda. Mer än 9 av 100 barn dog alltså under sitt första levnadsår (under åren 2000-2010 var andelen mellan 2,5 och 3 promille)
Källa: SCB

I Södra barnbördshusets dödböcker kan man se att många barn dog redan innan de lämnat BB. Många har dött av vad man kallar medfödd svaghet. Men här finns också exempel på sjukdomar som tuberkulos och syfilis. Dessa sjukdomar var utbredda vid den här tiden och smittan kan föras över från mamman till fostret.

Man kan också se att barnsängsfebern 1896 inte längre var en lika utbredd sjukdom bland kvinnorna på barnbördshusen.

I Dop- och födelseböckerna från 1896 skrivs det inte längre ut om barnen är "äkta" eller "oäkta" men det var fortfarande en katastrof för de flesta kvinnor att föda ett barn utanför äktenskapet. Att avbryta en graviditet med vilje var vid den här tiden olagligt men kvinnor försökte ibland på olika sätt framkalla aborter, ofta med fara för sitt eget liv. På sidan 4 i pdf-dokumentet kan man se att Amanda Eriksson dött av fosforförgiftning den 29 mars 1896.

Fosfor var lätt att komma över i slutet på 1800-talet eftersom tändsatsen på tändstickorna var av fosfor. Det hände att kvinnor som blivit gravida åt fosfor för att framkalla missfall. Troligen Amanda, 33 år och ogift, inte sett någon annan utväg än att försöka fördriva fostret hon bar. Hon har antagligen kommit in till barnbördshuset efter ett missfall som framkallats av fosfor. Fosfor är ett giftigt ämne även för vuxna och hon överlevde inte själv sitt abortförsök.

Det provisoriska barnbördshuset som öppnade 1865 på Södermalm flyttade år 1871 till nya lokaler på Wollmar Yxkullsgatan 27. 1881 konstaterade man att verksamheten skulle bli permanent och döpte om barnbördshuset till Södra barnbördshuset. Södra BB hade sin verksamhet i kvarteret Grimman fram till 1969.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad