Omslagsbild Anna Whitlock
Litteraturtips
Författare: Johnson, Anders (f. 1955). Stockholms stadsbibliotek

Anna Whitlock : reformpedagog och rösträttsledare / Anders Johnson

Pedagogen, journalisten och politikern Anna Whitlock föddes i Stockholm år 1852. Hon var en av de drivande i den svenska kvinnorörelsen och medlem i bland annat Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, Föreningen för socialt arbete och matkooperativet Svenska hem.

1878 startade hon Whitlocks skola för flickor, senare Whitlockska samskolan. 1913 flyttade verksamheten in i nybyggda lokaler på Eriksbergsgatan 8. Anna Whitlock genomförde en egen pedagogik som till exempel innebar små klasser och valfri religionsundervisning samt en kombination av teori och praktik. Hon var också tidigt ute med att ge eleverna rätt till medbestämmande och att engagera föräldrarna i skolans verksamhet.

Den här boken är en utförlig biografi över Anna Whitlock, hennes liv och gärning. Den är också full av information om andra kvinnosakspionjärer och kampen för kvinnlig rösträtt och alla människors lika värde. Vidare beskrivs skolsystemet ingående och flera faktarutor handlar till exempel om rösträttskampen i årtal, utbildningsreformer, lärarinneutbildningen och kampen för religionsfrihet.

Boken innehåller mängder med foton och andra bilder. Den börjar med en kronologi över viktiga händelser i Anna Whitlocks liv och avslutas med en käll- och litteraturförteckning samt ett personregister. 479 sidor.

Innehåll
Vem var Anna Whitlock
Föregångarna
Uppväxt och utbildning
Ett skolsystem på tre ben
Anna Whitlocks flickskola
Åttiotalsradikalen
Samskolan vid Johannes
Rösträttsledaren
Föreningsmänniskan
Samskolan i eget hus
Tolv år av mormorsglädje
Samskolan efter Annas tid
Noter
Källor
Personregister
Bildförteckning

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad