Omslagsbild Att forma en ny tid
Litteraturtips
Författare: Englund, Boel (f. 1947). Stockholms stadsbibliotek

Att forma en ny tid : kvinnor som samhällspedagoger runt 1900 : en kollektivbiografi / Boel Englund (red)

Den här boken belyser en rörelse i tiden som knappast var märkbar när den pågick, men som fick stor betydelse. Decennierna runt 1900 fick och skaffade sig kvinnor nya rättigheter, och ett antal kvinnor utnyttjade de nya möjligheterna som öppnade sig. Kvinnor började ta plats i offentligheten.
   Här följer vi ett mindre antal av dessa kvinnor genom livet och undersöker deras bidrag till samhällsutvecklingen. I fokus står staden Stockholm och kvinnorna hör i huvudsak hemma i stadens borgerliga skikt.


Så inleds Att forma en ny tid och det beskriver på ett utmärkt sätt vad boken handlar om. Det blir en spännande resa tillbaka till förra sekelskiftet. Vi får möta de kvinnliga pionjärerna och det banbrytande arbete de gjorde för kvinnors rättigheter och utsatta gruppers värdighet. Det blir också en inblick i hur det var att leva i Stockholm på den här tiden. För många av huvudstadens invånare var svår bostadsbrist, nöd och sjukdomar vardag.

Boken innehåller många foton och andra bilder. Den avslutas med en käll- och litteraturförteckning samt ett personregister. 334 sidor.

Innehåll
FÖRORD
INLEDNING
Vilka var kvinnorna?
Syfte och sammanhang
Bokens uppläggning
Noteringar om biografi och kollektivbiografi
1 STADEN
Befolkning, stadsdelar och sysselsättning
Mötesplatser
Kroppen och kläderna
Smuts, sjukdomar och vårdinrättningar
Kyrkor och kapell
Skolor, lärare och skolhus
2 SKOLA OCH UTBILDNING
Ellen Fries
Utbildningsvägar – hur kvinnor kunde kvalificera sig
Utbildning som försörjning
Tre kvinnliga skolgrundare
Pedagogiska idéer och nya ämnen
Några ord om arbetsstugor och barnträdgårdar
Mellan tradition och förnyelse
3 TRADITION OCH LIVSFRÅGOR
Anna Sörensen
Den lutherska kallelsetanken
Judisk tradition möter kristen tro – systrarna Meyerson
Hedwig Sidner
Ett vidgat sökande
Reflektioner
4 SOCIALT ARBETE OCH ORDETS MAKT
Ellen Key
Skrivande och talande kvinnor
5 FÖRETAGANDE
Affärsdrivande verksamhet
Publicist, initiativtagare och organisatör
En kunglig skolgrundare
Drottning Sophia etablerar ett sjukhus
Stockholms första sjukvårdsförening grundas på Norrmalm
Den vita rocken – en glimt av de första kvinnliga läkarna i Sverige
Konvalescentvård, sjukhem, sjuksköterskehem och bra bostäder – Agda och Gerda Meyerson som exempel
Utbildningsinsatser för kvinnor. Några ord om exemplet Fogelstad.
6 POLITIK, MOTSTÅND OCH FRAMGÅNG
Rösträttskvinnorna och rösträttskampen
Agda Östlund
Anna Lindhagen
Kerstin Hesselgren
Bertha Wellin
Karolina Widerström
Kvinnorna i riksdagsarbetet
Arbetet i Stockholms stadsfullmäktige
Likheter och skillnader
Att vara kvinna och vald: Stockholmskvinnor i politiken
7 KONKLUSIONER OCH REFLEKTION
Kvinnorna och deras insatser
Förutsättningar och hinder
Tillgångar och strategier
Strategier
Vardagslivet
EFTERORD
Kollektiv forskning och forskning om kollektiv av Donald Broady
ETT URVAL KVINNOR SOM NÄMNS I BOKEN
NOTER
KÄLLOR OCH LITTERATUR
BILDKÄLLOR
PERSONREGISTER

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad