Omslagsbild kapitel
Litteraturtips
Författare: Eskilsson, Lena (f. 1951). Stockholms stadsbibliotek

Två Annor som förnyade pedagogiken / Lena Eskilsson

I det här kapitlet får vi möta två banbrytande kvinnor, verksamma under 1800-talets sista och 1900-talets första decennier: Anna Sandström och Anna Whitlock.

De var båda utbildade vid Högre lärarinneseminariet och de startade båda egna skolor för flickor: Anna Sandströms skola och Whitlocks skola för flickor, senare Whitlockska samskolan. De stod för ett nytt tänkande inom pedagogiken. Sandström var emot dåtidens stela undervisningsformer och trodde på alla människors förmåga att bilda sig och lära för livet. Anna Whitlock införde en egen pedagogik som bland annat innebar små klasser och en kombination av teori och praktik. Hon var också tidigt ute med att ge eleverna rätt till medbestämmande och att engagera föräldrarna i skolans verksamhet.
 
Båda kvinnorna var mycket engagerade i kvinnofrågan och aktiva inom kvinnorörelsen. Anna Sandström medverkade bland annat i Fredrika Bremerförbundets arbete. Anna Whitlock var ordförande i Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt och startade kooperativa matbutiker: Svenska hem. 3 sidor.

Utdrag ur Kvinnovetenskaplig tidskrift 1994:4. – 1994. – S. 75-77

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad