Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Nya Iduns akademi. Längst t.v. Alice Nordin; 2.dra fr. v. Gerda Lundequist; i mitten Agda Montelius; stående t.h. Karolina Widerström

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad