Fotografiet visar prins Eugens nybyggda galleri från söder på Waldemarsudde år 1913.
Foto
Fotograf: Axel Malmström. Prins Eugens Waldemarsudde

Prins Eugens galleri 1913, Waldemarsudde

Fotografiet visar prins Eugens (1865–1947) galleri som han lät bygga för sin växande konstsamling. Galleribyggnaden ritades av arkitekt Ferdinand Boberg (1860–1946) i samarbete med prins Eugen. Galleriet stod klart år 1913, samma år som fotografiet är taget. På fotografiet ses byggnadens sydfasad med den forna huvudingången framför vilken galleriterrassen breder ut sig i söderläge med utsikt över vattnet. I bakgrunden syns den gamla linoljekvarnen från 1785. Galleriets nuvarande ingång som idag också är museientré, ligger på byggnadens norra sida.

Innan Galleriet byggdes stod på samma plats den så kallade Sommarsalongen som prins Eugen använde som sin ateljé. Galleriet följde sommarsalongens rektangulära form och läge på platsen. Den ursprungliga rumsindelningen var symmetrisk med en större kvadratisk sal i mitten och två mindre rektangulära salar på vardera sida. Två ytterligare salar byggdes till mot öster till prins Eugens 80-årsdag 1945. De ursprungliga salarna använde prinsen för att visa verk ur sin konstsamling medan de tillbyggda salarna användes för att visa hans egen konst.

Vid uppförandet av Galleriet tog prinsen hjälp av sin gode vän, den tyske museimannen Alfred Lichtwark, som var framstående inom museiteknik. Detta resulterade bland annat i överljuskonstruktioner i form av en lanternin i stora gallerisalen och takfönster i de mindre salarna. På detta sätt behövde väggarna inte användas för fönster utan frigjordes för konsten.

Prins Eugen testamenterade Waldemarsudde och hela sin konstsamling till svenska staten. År 1948 öppnade museet Prins Eugens Waldemarsudde sina portar för allmänheten. I dag används Galleriet för att visa tillfälliga utställningar samt verk ur samlingarna.

Publicerat av: Prins Eugens Waldemarsudde

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad