Fasadbild
Foto

Waldemarsudde, exteriör från sydväst.