Text

Reglemente, hwarefter Entrepreneuren af afträdes husens renhållning, och afträdes orenlighetens afhemtning och bortförande från husen så i staden som på malmarne, sig hädanefter hafwer at rätta. Gifwit Stockholm then 17 augusti 1784.

Detta reglemente (en samling regler) från överståthållarämbetet handlar om hur renhållningen av stadens avträden (dass, latrin) ska gå till. Det är mycket detaljerat skrivet. Exempelvis är det latrinägarens skyldighet att själv anmäla när den behöver tömmas. Entreprenören (ett företag som åtar sig att utföra ett arbete mot betalning) har skyldighet att utföra arbetet snabbt och ordentligt.

Entreprenören ska sedan lasta avfallet direkt på de "afföringspråmar" som väntar i hamnen. Dessa ska sedan inte ligga kvar utan segla iväg så fort som möjligt. Allt för att undvika dålig lukt. Böter och andra straff väntar annars. Läs de noggranna reglerna i sin helhet.
8 sidor. Frakturstil.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Anslag om Folkguano, Stockholm 1/12 1887

Anslag om Folkguano, Stockholm 1/12 1887

Brunnar, dass och avlopp
Tema

Brunnar, dass och avlopp

En förutsättning för hälsa är rent vatten. Och en förutsättning för rent vatten i en stad är att hålla smutsigt avloppsvatten, toaletter och dricksvatten åtskilda. Kommer avloppsva…

Kungörelse, angående then nu mera widtagne författning med afträdes husens renhållning och afträdes orenlighetens bortförande, så i staden som på malmarne; Gifwen Stockholm af Kongl. Slotts-cancelliet then 1 september 1774

Kungörelse, angående then nu mera widtagne författning med afträdes husens renhållning och afträdes orenlighetens bortförande, så i staden som på malmarne; Gifwen Stockholm af Kongl. Slotts-cancelliet then 1 september 1774

Ritning till utedass från 1952

Ritning till utedass från 1952

Skrivelse angående behovet av urinkurar på Djurgården 1875

Skrivelse angående behovet av urinkurar på Djurgården 1875

Snuskiga offentliga avträden vid Nybroviken - brev till Stockholms Allmänna Sundhetsnämnd 10 juli 1866

Snuskiga offentliga avträden vid Nybroviken - brev till Stockholms Allmänna Sundhetsnämnd 10 juli 1866

Stockholms renhållning under de första 600 åren / Arne Dufwa, Mats Pehrson

Stockholms renhållning under de första 600 åren / Arne Dufwa, Mats Pehrson