Byggnadsritning av stenbyggnad i flera våningar med trädgårdsmiljö som färglagts i akvarell
Ritning

Ritning till arbetarbostadshus "Gröna gården" från 1854

Project till arbetare.bostads.byggnad för 16 familjer, att uppföras å tomten No 1 Qvarteret Barnängsbacken större i St Catharina Församling. J. F. Åbom 1854.

Bygglovsritning till ett så kallat arbetarbostadshus ritat av arkitekt Johan Fredrik Åbom år 1854. Huset byggdes på Kvastmakarbacken 1 på Åsöberget på Södermalm. Det kallas Gröna gården och står fortfarande kvar. Tanken med att bygga arbetarbostadshuset var att ordna bättre bostäder för arbetarfamiljer, som ofta levde under mycket dåliga bostadsförhållanden.

Fasadritningen är vackert färglagd i akvarell. Den visar både byggnadens utsida (fasad) och i genomskärning (sektion). Bygglovet innehåller också en planritning med textförklaringar som ger mycket information. Du kan öppna den under ”Dokument”. På planritningen framgår att lägenheterna rymde 1 rum och kök och att det fanns uthus med mangelbod, badrum, tvättstuga, utedass samt vedbod på gården.

Arbetarbostadshuset då och nu

Lägenheterna hyrdes från början ut av Stadsnämnden. Stadsnämnden var föregångare till Fattigvårdsnämnden, som sedan blev ägare till huset och fortsatte att hyra ut lägenheterna till arbetarfamiljer. Många av de boende arbetade i närheten, exempelvis med varvs- och verkstadsarbete eller i Liljeholmens stearinfabrik. Vanliga yrkestitlar för männen var ”arbetskarl”, ”järnarbetare”, ”fabriksarbetare” och ”timmerman”.

På 2010-talet hyrs lägenheterna ut av fastighetsbolaget Stadsholmen, som förvaltar hus med stora antikvariska värden i Stockholms stad. År 2013 gav Posten ut frimärken med motiv av bygglovsritningar från Stockholms stadsarkiv. Åboms ritning till "Gröna gården” avbildas på ett av de fem frimärkena.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Folkungagatan 182, ""Gröna gården"", från Tegelviksgatan

Folkungagatan 182, ""Gröna gården"", från Tegelviksgatan

Kvastmakarbacken 10 västerut från Trädgårdsgränd. Pojkar åker skidor och kälke

Kvastmakarbacken 10 västerut från Trädgårdsgränd. Pojkar åker skidor och kälke

Mina drömmars stad / Per Anders Fogelström

Mina drömmars stad / Per Anders Fogelström

Parti av hus vid Kvastmakarbacken. Utsikt över gården mot Masthamnen, Beckholmen och Djurgården

Parti av hus vid Kvastmakarbacken. Utsikt över gården mot Masthamnen, Beckholmen och Djurgården

Ritning till Tullhuset på Blasieholmen 1874

Ritning till Tullhuset på Blasieholmen 1874

Ritning till arbetarbostäder, "Ekmanska husen" på Kungsholmen 1877

Ritning till arbetarbostäder, "Ekmanska husen" på Kungsholmen 1877

Ritning till stenhus på Södermalm 1713 ("äldsta bygglovsritningen")

Ritning till stenhus på Södermalm 1713 ("äldsta bygglovsritningen")

Ritning till utedass från 1952

Ritning till utedass från 1952

Ritning till utedass för arbetarbostäder (Ekmanska husen) på Kungsholmen 1877

Ritning till utedass för arbetarbostäder (Ekmanska husen) på Kungsholmen 1877

Ritningar till Greta Garbos barndomshem

Ritningar till Greta Garbos barndomshem

Stockholm - ett världsminne : stadens byggnader i ritningar 1713-1913 / Per Kallstenius och Lennart Ploom

Stockholm - ett världsminne : stadens byggnader i ritningar 1713-1913 / Per Kallstenius och Lennart Ploom