Byggnadsritning av stenbyggnad i flera våningar med trädgårdsmiljö som färglagts i akvarell
Ritning
Arkitekt: Åbom, Johan Fredrik. Stockholms stadsarkiv

Ritning till arbetarbostadshus "Gröna gården" från 1854

Project till arbetare.bostads.byggnad för 16 familjer, att uppföras å tomten No 1 Qvarteret Barnängsbacken större i St Catharina Församling. J. F. Åbom 1854.

Bygglovsritning till ett så kallat arbetarbostadshus ritat av arkitekt Johan Fredrik Åbom år 1854. Huset byggdes på Kvastmakarbacken 1 på Åsöberget på Södermalm. Det kallas Gröna gården och står fortfarande kvar. Tanken med att bygga arbetarbostadshuset var att ordna bättre bostäder för arbetarfamiljer, som ofta levde under mycket dåliga bostadsförhållanden.

Fasadritningen är vackert färglagd i akvarell. Den visar både byggnadens utsida (fasad) och i genomskärning (sektion). Bygglovet innehåller också en planritning med textförklaringar som ger mycket information. Du kan öppna den under ”Dokument”. På planritningen framgår att lägenheterna rymde 1 rum och kök och att det fanns uthus med mangelbod, badrum, tvättstuga, utedass samt vedbod på gården.

Arbetarbostadshuset då och nu

Lägenheterna hyrdes från början ut av Stadsnämnden. Stadsnämnden var föregångare till Fattigvårdsnämnden, som sedan blev ägare till huset och fortsatte att hyra ut lägenheterna till arbetarfamiljer. Många av de boende arbetade i närheten, exempelvis med varvs- och verkstadsarbete eller i Liljeholmens stearinfabrik. Vanliga yrkestitlar för männen var ”arbetskarl”, ”järnarbetare”, ”fabriksarbetare” och ”timmerman”.

På 2010-talet hyrs lägenheterna ut av fastighetsbolaget Stadsholmen, som förvaltar hus med stora antikvariska värden i Stockholms stad. År 2013 gav Posten ut frimärken med motiv av bygglovsritningar från Stockholms stadsarkiv. Åboms ritning till "Gröna gården” avbildas på ett av de fem frimärkena.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad