Fotografiet visar prins Eugen i sitt galleri på Waldemarsudde på 1930-talet.
Foto
Fotograf: Okänd. Prins Eugens Waldemarsudde

Prins Eugen i Galleriet, Waldemarsudde

På fotografiet står prins Eugen (1865–1947) i sitt galleri på Waldemarsudde bland delar av sin konstsamling. Prins Eugen var en av Sveriges främsta landskapsmålare kring sekelskiftet 1900 och en av landets mer betydande konstsamlare och kulturpersonligheter. Prins Eugen samlade på samtidskonst av svenska, skandinaviska samt franska konstnärer. Hans samling omfattade ca 3 500 verk från 1880-talet till och med 1940-talet.

På fotografiet hänger konstverken i konstsamlingen tätt tillsammans. Detta sätt att visa konst på kallas för ”gallerihängning” och var ett vanligt sätt att visa konst på under 1800-talet och det tidiga 1900-talet. I samband med sin 80-årsdag 1945 lät han bygga till sitt galleri med två salar. I de nya salarna visade han sin egen konst, en samling som i dag omfattar ca 3 200 verk av prins Eugen.

Prins Eugen skänkte hela Waldemarsudde och konstsamlingarna till svenska staten genom sitt testamente. Konstmuseet Prins Eugens Waldemarsudde öppnade 1948. I Galleriet ligger i dag museets huvudentré och här visas främst tillfälliga utställningar.

Publicerad av: Prins Eugens Waldemarsudde

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad