Fotografiet visar prins Eugens galleri år 1938 från dess östra gavel i förgrunden.
Foto

Prins Eugens galleri 1938, Waldemarsudde

Fotografiet visar prins Eugens (1865–1947) galleri som han lät bygga för sin växande konstsamling 1913. Galleribyggnaden ritades av arkitekt Ferdinand Boberg (1860–1946) i nära samarbete med prins Eugen. Fotografiet visar galleriets södra fasad med den östra gaveln i förgrunden. Framför byggnaden breder galleriterrassen ut sig i söderläge med utsikt mot vattnet.

Fotografiet är taget innan Galleriet byggdes ut i östlig riktning och fick sitt nuvarande utseende. Utbyggnaden stod klar till prins Eugens 80-årsdag 1945 och gav plats åt ytterligare två salar. På fotografiet ser vi den ursprungliga byggnaden vars rumsindelning var symmetrisk med en större kvadratisk sal i mitten och två mindre rektangulära salar på vardera sida. Byggnadens mitt markeras av ett klassicerande gavelfält med en entré in till den stora gallerisalen. Galleriet har flera likheter med Sommarsalongen, den byggnad som tidigare stod på platsen.

Vid uppförandet av Galleriet tog prinsen hjälp av sin gode vän, den tyske museimannen Alfred Lichtwark, som var framstående inom museiteknik. Redan vid denna tid planerade prins Eugen för att låta Waldemarsudde bli ett museum. Vid sin bortgång testamenterade han Waldemarsudde och hela sin konstsamling till svenska folket. År 1948 öppnade konstmuseet Prins Eugens Waldemarsudde. Inför museets öppnande försågs galleriet med en ny museientré på byggnadens norra sida.

Publicerad av: Prins Eugens Waldemarsudde

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Prins Eugen i Galleriet, Waldemarsudde

Prins Eugen i Galleriet, Waldemarsudde

Prins Eugen målar vid Ryssviken ca 1910

Prins Eugen målar vid Ryssviken ca 1910

Prins Eugens Waldemarsudde. Galleriterrassen

Prins Eugens Waldemarsudde. Galleriterrassen

Prins Eugens galleri 1913, Waldemarsudde

Prins Eugens galleri 1913, Waldemarsudde

Prins Eugens hem ca 1920, Waldemarsudde

Prins Eugens hem ca 1920, Waldemarsudde

Prins Eugens hem under uppbyggnad

Prins Eugens hem under uppbyggnad

Sommarsalongen på Waldemarsudde ca 1902

Sommarsalongen på Waldemarsudde ca 1902

Sommarsalongen på Waldemarsudde, som stod på den plats där Galleriet byggdes 1913.

Sommarsalongen på Waldemarsudde, som stod på den plats där Galleriet byggdes 1913.

Trädgårdseken på Waldemarsudde

Trädgårdseken på Waldemarsudde