Fotografiet visar prins Eugens galleri år 1938 från dess östra gavel i förgrunden.
Foto
Fotograf: Rosenberg, Carl Gustaf (1883-1957). Prins Eugens Waldemarsudde

Prins Eugens galleri 1938, Waldemarsudde

Fotografiet visar prins Eugens (1865–1947) galleri som han lät bygga för sin växande konstsamling 1913. Galleribyggnaden ritades av arkitekt Ferdinand Boberg (1860–1946) i nära samarbete med prins Eugen. Fotografiet visar galleriets södra fasad med den östra gaveln i förgrunden. Framför byggnaden breder galleriterrassen ut sig i söderläge med utsikt mot vattnet.

Fotografiet är taget innan Galleriet byggdes ut i östlig riktning och fick sitt nuvarande utseende. Utbyggnaden stod klar till prins Eugens 80-årsdag 1945 och gav plats åt ytterligare två salar. På fotografiet ser vi den ursprungliga byggnaden vars rumsindelning var symmetrisk med en större kvadratisk sal i mitten och två mindre rektangulära salar på vardera sida. Byggnadens mitt markeras av ett klassicerande gavelfält med en entré in till den stora gallerisalen. Galleriet har flera likheter med Sommarsalongen, den byggnad som tidigare stod på platsen.

Vid uppförandet av Galleriet tog prinsen hjälp av sin gode vän, den tyske museimannen Alfred Lichtwark, som var framstående inom museiteknik. Redan vid denna tid planerade prins Eugen för att låta Waldemarsudde bli ett museum. Vid sin bortgång testamenterade han Waldemarsudde och hela sin konstsamling till svenska folket. År 1948 öppnade konstmuseet Prins Eugens Waldemarsudde. Inför museets öppnande försågs galleriet med en ny museientré på byggnadens norra sida.

Publicerad av: Prins Eugens Waldemarsudde

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad