Teckningen föreställer den gamla trädgårdseken framför Sommarsalongen på Waldemarsudde 1902.
Bildkonst
Konstnär: Prins Eugen (1865-1947). Prins Eugens Waldemarsudde

Trädgårdseken på Waldemarsudde

Konstnär: Prins Eugen (1865–1947)

Titel: Trädgårdseken

Teknik: Kol och gouache

Mått: 60x75 cm

Prins Eugens teckning i kol och gouache från 1902 skildrar den så kallade trädgårdseken på Waldemarsudde en vårdag. Enligt traditionen ska den praktfulla eken ha stått där sedan Bellmans dagar. I förgrunden ser man påskliljor och andra vårblommor samt buskar och träd i skir grönska. Bakom ekens krokiga grenar syns ett blått hus med vita knutar. Det är den så kallade Sommarsalongen, som prins Eugen använde som ateljé. På dess plats ligger idag Galleriet som prinsen lät uppföra 1913.

Prins Eugen var friluftsmålare och gjorde ofta naturstudier i sin vackra park på Waldemarsudde. Han hade ett stort trädgårdsintresse och anlade sin trädgård med hänsyn till uddens topografi och naturliga växtlighet. I kolteckningen kan vi ana prinsens iakttagelser av platsens karaktär och växtlighet. Tyvärr dog den gamla trädgårdseken som utgör huvudmotivet i det avbildade verket och 2011 togs den ned. På samma plats, framför dagens huvudentré till museet, planterades en ny ek med en bänk runt stammen liknande den på bilden. Parkens äldsta träd i dag kallas för Prinsens ek och är närmare 400 år gammalt. Den står i sluttningen nedanför museets huvudentré framför en bergsknalle.

Prins Eugen bodde på Waldemarsudde 1900–1947 och testamenterade egendomen till svenska staten. Konstmuseet Prins Eugens Waldemarsudde öppnade 1948. Kulturarvet Waldemarsudde består av Slottet från 1905, Galleriet från 1913, egendomens äldre byggnader, prinsens konstsamlingar samt park och trädgård som omfattar 7 hektar.

Publicerat av: Prins Eugens Waldemarsudde

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad