Foto Anna Kruse med sina elever på Brummerska skolan 1897-1898
Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Anna Kruse med sina elever på Brummerska skolan 1897-1898

Lärarinnan Anna Kruse i mitten tillsammans med sina elever på Brummerska skolan. Mellan åren 1914 – 1924 var Anna också, tillsammans med Ellen Kruse, föreståndare på skolan.   

Hennes syn på undervisning var att eleverna skulle göra sina egna upptäckter, och inte bara matas med kunskap. Skolans roll, menade hon, skulle vara att väcka och utveckla elevernas nyfikenhet.   

Brummerska skolan startades 1882 av Eugenie Brummer. I skolan hade man små klasser där varje enskild elevs utveckling var viktig. Målet var att det skulle finnas möjlighet att uppmärksamma alla barn. 1939 kommunaliserades skolan och tillsammans med Annaskolan-Detthowska skolan och Ateneum för flickor bildades Norrmalms kommunala flickskola.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad