Foto av Eugenie Brummer
Foto

Eugenie Brummer - grundare av Brummerska skolan

Fotografi av Eugenie Brummer, 1891. 1882 startade Eugenie Brummer en egen skola som fick namnet Brummerska skolan. I skolan hade man små klasser där varje enskild elevs utveckling var viktig. Målet var att det skulle finnas möjlighet att uppmärksamma alla barn. I de lägre klasserna  gick både flickor och pojkar, men i separata klasser. I de högre klasserna gick bara flickor.

Skolan var populär och växte snabbt. Vid starten, på Kammargatan 8, hade man 33 elever och när skolan 1897 flyttade in i ett nytt hus på Johannesgatan18 var antalet elever över 500.

När Eugenie gifte sig slutade hon tillfälligt på skolan, och de två lärarna Ellen och Anna Kruse tog över ansvaret. Eugenie Brummer föddes 1846 och dog 1919. Läs mer om henne och skolan vi länken nedan.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Anna Kruse - lärare och föreståndare på Brummerska skolan

Anna Kruse - lärare och föreståndare på Brummerska skolan

Anna Kruse med sina elever på Brummerska skolan 1897-1898

Anna Kruse med sina elever på Brummerska skolan 1897-1898

Brummerska skolan - årsberättelse 1932-1933

Brummerska skolan - årsberättelse 1932-1933

Ellen Kruse - lärare och föreståndare på Brummerska skolan

Ellen Kruse - lärare och föreståndare på Brummerska skolan

Ellen Kruse med sina elever på Brummerska skolan 1897-1898

Ellen Kruse med sina elever på Brummerska skolan 1897-1898

Porträtt av Anna Sandström, grundare av Anna Sandströms skola

Porträtt av Anna Sandström, grundare av Anna Sandströms skola