Ellen Kruse - lärare och föreståndare på Brummerska skolan
Foto

Ellen Kruse - lärare och föreståndare på Brummerska skolan

Ellen Kruse var lärare på Brummerska skolan. Tillsammans med Anna Kruse var hon skolans föreståndare 1914-1924.

Brummerska skolan startades1882 av Eugenie Brummer. Skolans mål var att ha små klasser där varje enskild elev fick uppmärksamhet, uppmuntran och stöd i sin utveckling.

1939 kommunaliserades skolan och tillsammans med Annaskolan-Detthowska skolan och Ateneum för flickor bildades Norrmalms kommunala flickskola.

Läs mer om Ellen Kruse och Brummerska skolan i årsberättelsen 1932-1933 som du hittar under ”Mer i Stockholmskällan”.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Anna Kruse - lärare och föreståndare på Brummerska skolan

Anna Kruse - lärare och föreståndare på Brummerska skolan

Anna Kruse med sina elever på Brummerska skolan 1897-1898

Anna Kruse med sina elever på Brummerska skolan 1897-1898

Brummerska skolan - årsberättelse 1932-1933

Brummerska skolan - årsberättelse 1932-1933

Ellen Kruse med sina elever på Brummerska skolan 1897-1898

Ellen Kruse med sina elever på Brummerska skolan 1897-1898

Eugenie Brummer - grundare av Brummerska skolan

Eugenie Brummer - grundare av Brummerska skolan

Nytt i Stockholmskällan
Tema

Nytt i Stockholmskällan

Stockholmskällans databas fylls hela tiden på med historiskt källmaterial från våra museer, arkiv och bibliotek. Här hittar du senast publicerade.

Porträtt av Anna Sandström, grundare av Anna Sandströms skola

Porträtt av Anna Sandström, grundare av Anna Sandströms skola