Ellen Kruse - lärare och föreståndare på Brummerska skolan
Foto

Ellen Kruse - lärare och föreståndare på Brummerska skolan

Ellen Kruse var lärare på Brummerska skolan. Tillsammans med Anna Kruse var hon skolans föreståndare 1914-1924.

Brummerska skolan startades1882 av Eugenie Brummer. Skolans mål var att ha små klasser där varje enskild elev fick uppmärksamhet, uppmuntran och stöd i sin utveckling.

1939 kommunaliserades skolan och tillsammans med Annaskolan-Detthowska skolan och Ateneum för flickor bildades Norrmalms kommunala flickskola.

Läs mer om Ellen Kruse och Brummerska skolan i årsberättelsen 1932-1933 som du hittar under ”Mer i Stockholmskällan”.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Anna Kruse - lärare och föreståndare på Brummerska skolan

Anna Kruse - lärare och föreståndare på Brummerska skolan

Anna Kruse med sina elever på Brummerska skolan 1897-1898

Anna Kruse med sina elever på Brummerska skolan 1897-1898

Brummerska skolan - årsberättelse 1932-1933

Brummerska skolan - årsberättelse 1932-1933

Ellen Kruse med sina elever på Brummerska skolan 1897-1898

Ellen Kruse med sina elever på Brummerska skolan 1897-1898

Eugenie Brummer - grundare av Brummerska skolan

Eugenie Brummer - grundare av Brummerska skolan

Nytt i Stockholmskällan
Tema

Nytt i Stockholmskällan

Stockholmskällans databas fylls hela tiden på med historiskt källmaterial från våra museer, arkiv och bibliotek. Här hittar du senast publicerade. (Bild: Gun Hägglund och Gunnar Hö…

Porträtt av Anna Sandström, grundare av Anna Sandströms skola

Porträtt av Anna Sandström, grundare av Anna Sandströms skola