Ellen Kruse - lärare och föreståndare på Brummerska skolan
Foto
Fotograf: Florman, Gösta (1831-1900). Stockholms stadsarkiv

Ellen Kruse - lärare och föreståndare på Brummerska skolan

Ellen Kruse var lärare på Brummerska skolan. Tillsammans med Anna Kruse var hon skolans föreståndare 1914-1924.

Brummerska skolan startades1882 av Eugenie Brummer. Skolans mål var att ha små klasser där varje enskild elev fick uppmärksamhet, uppmuntran och stöd i sin utveckling.

1939 kommunaliserades skolan och tillsammans med Annaskolan-Detthowska skolan och Ateneum för flickor bildades Norrmalms kommunala flickskola.

Läs mer om Ellen Kruse och Brummerska skolan i årsberättelsen 1932-1933 som du hittar under ”Mer i Stockholmskällan”.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad