Anna Kruse
Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Anna Kruse - lärare och föreståndare på Brummerska skolan

Anna Kruse var lärare på Brummerska skolan. Mellan åren 1914 – 1924 var hon också, tillsammans med Ellen Kruse, skolans föreståndare.

Hennes syn på undervisning var att eleverna skulle göra sina egna upptäckter, och inte bara matas med kunskap. Skolans roll, menade hon, skulle vara att väcka och utveckla elevernas nyfikenhet.

Brummerska skolan startades1882 av Eugenie Brummer. I skolan hade man små klasser där varje enskild elevs utveckling var viktig. Målet var att det skulle finnas möjlighet att uppmärksamma alla barn. 1939 kommunaliserades skolan och tillsammans med Annaskolan-Detthowska skolan och Ateneum för flickor bildades Norrmalms kommunala flickskola.

Läs mer om Anna Kruse i Brummerska skolans årsberättelse som du hittar under ”Mer i Stockholmskällan”.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad