Årsberättelse 1932-1933 Brummerska skolan
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Brummerska skolan - årsberättelse 1932-1933

Brummerska skolan grundades 1892 av Eugenie Brummer. I årsberättelsen från 1932, som skrevs i samband med skolans 50 års jubileum, kan man läsa att Eugenie Brummers mål vara att driva en skola med små klasser där ”Varje barn har rätt att få sina anlag utvecklade så mycket som möjligt.” Att uppmärksamma och stötta alla elever var omöjligt i för stora klasser, menade hon.  

Eugenie beskrivs bland annat så här i årsberättelsen: ”Ja, hon var en underbar människa, doktorinnan.[…] Den glada vänliga uppmuntran som hon skänkte var av oskattad betydelse för såväl elever som lärarinnor.”

Så småningom togs ansvaret för skolan över av lärarinnorna och reformpedagogerna Ellen och Anna Kruse som fortsatte att utveckla skolan. Om Ellens insatser står det bland annat så här i årsberättelsen:

"Hennes starka inflytande på generationer av elever bottnade helt enkelt i hennes enastående förmåga att älska. Med kärlekens öga upptäckte hon det goda hos elever och kamrater, hon sökte alltid tyda till det bästa och hon ägde en sällsynt gåva att i det rätta ögonblicket kunna skänka just den uppmuntran, som hjord allra mest gott. ”

Om Anna Kruse kan man läsa att hennes syn på undervisning var att eleverna skulle vara aktiva och göra sina egna upptäckter. Skolans roll skulle vara att väcka och utveckla nyfikenheten hos barnen.

Läs mer om Brummerska skolan och dess förgrundsfigurer i årsberättelsen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad