Plan i tusch på grå transparent väv, med numrering till objekt och skriven lista över objekten
Karta
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Allmänna Konst- och Industriutställningen i Stockholm 1897

Situationsplan från planeringsarbetet. Många detaljer överensstämmer därför inte med det genomförda förslaget. Ur Stadsarkivets samling med planer och ritningar från Konst- och industriutställningen i Stockholm 1897. Läs mer i Ulf Sörenson, När tiden var ung. Arkitekturen och Stockholmsutställningarna 1851, 1866, 1897, 1909, Stockholmia Förlag (Stockholm 1999).

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad