Karta

Allmänna Konst- och Industriutställningen i Stockholm 1897

Situationsplan från planeringsarbetet. Många detaljer överensstämmer därför inte med det genomförda förslaget. Ur Stadsarkivets samling med planer och ritningar från Konst- och industriutställningen i Stockholm 1897. Läs mer i Ulf Sörenson, När tiden var ung. Arkitekturen och Stockholmsutställningarna 1851, 1866, 1897, 1909, Stockholmia Förlag (Stockholm 1999).

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Film från Allmänna Konst- och industriutställningen i Stockholm 1897 (Jubileumsutställningen)

Film från Allmänna Konst- och industriutställningen i Stockholm 1897 (Jubileumsutställningen)

Förslag till industrihall på Stockholmsutställningen 1897

Förslag till industrihall på Stockholmsutställningen 1897

Husqvarna monter för utställningen i Stockholm 1897

Husqvarna monter för utställningen i Stockholm 1897

När tiden var ung : arkitekturen och Stockholmsutställningarna 1851, 1866, 1897, 1909 / Ulf Sörenson

När tiden var ung : arkitekturen och Stockholmsutställningarna 1851, 1866, 1897, 1909 / Ulf Sörenson

Officiel plan öfver Allmänna konst och industriutställningen i Stockholm 1897

Officiel plan öfver Allmänna konst och industriutställningen i Stockholm 1897

Panorama över planerad Stockholmsutställning 1897

Panorama över planerad Stockholmsutställning 1897

Ritning till monter för Fiskeby pappersbruk

Ritning till monter för Fiskeby pappersbruk

Specialkatalog från Allmänna konst- och industriutställningen 1897

Specialkatalog från Allmänna konst- och industriutställningen 1897