Foto

Konst och industriutställningen 1897. ""Gamla Stockholm"" från Djurgårdsbrunnsviken

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Specialkatalog från Allmänna konst- och industriutställningen 1897

Specialkatalog från Allmänna konst- och industriutställningen 1897