Foto

Konst och industriutställningen 1897. "Gamla Stockholm"

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Specialkatalog från Allmänna konst- och industriutställningen 1897

Specialkatalog från Allmänna konst- och industriutställningen 1897