Omslagsbild Bremer
Litteraturtips
Författare: Burman, Carina (f. 1960). Stockholms stadsbibliotek

Bremer : en biografi / Carina Burman

Fredrika Bremer föddes i Finland men flyttade redan som barn till Stockholm. Hon kom från en mycket välbärgad familj men trivdes inte med det för kvinnor inskränkta livet. Konst och litteratur blev en utväg. Fredrika Bremer är känd för sitt författarskap men kanske ännu mer för sin kamp för kvinnors rättigheter. I sin roman Hertha från 1856 beskriver hon ett samhälle där kvinnor och män lever jämställt sida vid sida. Boken ledde till en diskussion som bidrog till att ogifta kvinnor som fyllt 25 fick rätt att ansöka om att myndighetsförklaras. Hertha anses vara den första svenska feministiska romanen.

Den här boken berättar om hela Fredrika Bremers liv ur olika aspekter. Den är mycket omfattande men det går bra att välja ut enstaka delar eller kapitel med hjälp av innehållsförteckningen. Biografin innehåller några få bilder och avslutas med ett verkregister och ett personregister samt en käll- och litteraturförteckning. 617 sidor.

Innehåll
Förord

”Jag gick illa, satt illa, neg illa” - Barndom och ungdom 1801-20
”Fredrice har spunnit ihop en Historie” – Debut som konstnär och författare 1820-31
”Blås! Blås! du friska kunskapens vind!” – Studier, kärlek och filosofiska teckningar 1831-35
”som Qvinna måste jag lefva som Mullvada” – Tiden i Norge 1835-37
”såkallade nöjen… såkallad sorg” – Den etablerade författaren och omvärlden 1837-41
”till Indien, till Cap i Afrika, ja äfven till Chinas kuster” – Bremer, bokmarknaden och konkurrenterna under fyrtiotalet
”Christus är den sanna liberalismens första upphofsman” – Religion och erotik, filantropi och politik 1842-48
”resor, helst utomlands är ej min sak” – Resor inom och utom Sverige 1846-49
”dertill var i luften något så underligt liffullt, sprittande, ungt” – Åren i Amerika 1849-51
”Öfverallt söker jag att se det bästa och det sämsta” – Reseskildrerskan, filantropen och internationalisten 1851-54
”Rädd? Nej, jag är inte rädd – nu mera!” – Hertha och debatten 1854-56
”Icke utan ångest, men utan tvekan” – Resan i Gamla världen 1856-61
”Jag har druckit ur ungdomsgudinnans kalk” – Livet i det Nya Sverige
”Litet opposition emellanåt skadar alls icke herrarne” - Författarskap, religiösa debatter och representationsreform 1864-65

Förkortningar
Noter
Käll- och litteraturförteckning
Verkregister
Personregister

Uppdaterad