Omslagsbild Ett år hos Fredrika Bremer
Litteraturtips
Författare: Howitt, Margaret (1839-1930). Stockholms stadsbibliotek

Ett år hos Fredrika Bremer / Margaret Howitt

Fredrika Bremer är kanske mest känd för sin kamp för kvinnors rättigheter, men hon var också en firad författare, inte minst utomlands. Ett år hos Fredrika Bremer är skriven av Margaret Howitt, som var dotter till Bremers engelska översättare. Under ett helt år bor Howitt i Bremers bostad vid Hötorget. Vi får följa de båda kvinnornas liv, både till vardags och till fest.

Boken blir en fantastisk skildring av Stockholm på 1860-talet. Margareta Howitt ser på huvudstaden i norr med en främlings ögon och hon både förundras och förvånas. I följande avsnitt beskriver hon till exempel hur stockholmarna rustar sig för vintern:

Sobel, hermelin och gråverk har tagits hem från bundtmakaren. Som under sommaren haft dem i förvar för mal. Små jakter, lastade med björkved och med svenska flaggan fladdrande för vinden, hafva seglat uppför sjöar, vikar och floder, med hela skogar af silfverglänsande björkar, hvilka, vintern till ära, skola förbrännas i hufvudstaden: stora lastvagnar fulla med ved hafva skridit framåt sjelfva Drottninggatan, ved har legat på trottoirer, på alla gårdar, och hundratals dalkarlar hafva sågat den i små stycken, från den mörka morgonen till den mörka aftonen.

Boken är ett faksimil, en kopia, av originalutgåvan från 1867. 224 + 260 sidor.

Innehåll

Första delen:
Göteborg
Resan till Stockholm
Det nya hemmet
Seminarium
Promenader i Stockholm
Mosebacke
Djurgården och den kungliga familjen
Ett och annat ur visitlådan
Vinterns annalkande. Ett besök på kyrkogården
Pehr Thomasson. En teckning av hvardagslivet
Upplösandet af riksdagen
Tysta skolan
Svenska akademien
Julens firande
Pauvres honteuses
Svenska kyrkan
Nyårsbalen. ”Ett kafferep”
Gymnastik
Skandinavisk skön konst och Amalia Lindegren
Missöden
Aftonbjudning hos Fredrika Bremer

Andra delen:
Danska kriget
Lappland och lapparne
Den furstliga bruden och den svenska scenen
Upsala studenter
Våren
Sommarresor
Ett besök i Upsala
Fortsättning om Upsala
Midsommardagen och skilsmessor för kortare och längre tid
Tre kungliga slott
Årsta
Gammalt och nytt
Grannar och vänner
Fredrika Bremers födelsedag
Början af slutet
Konfirmationen
Bondbröllop
Fredrika Bremer och Finland
Sista dagarne vid Årsta
Afskedet
Ett ädelt lifs slut

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad