Litteraturtips
Författare: Bremer, Fredrika (1801-1865). Stockholms stadsbibliotek

Mitt fönster 1855 / Fredrika Bremer

"Mitt torg är ett trefligt torg; det har inga blodiga minnen, såsom de flesta torg i Stockholm. Fredlig handel och fredliga yrken ha i alla tider der dukat upp sina bord med landtmannavaror." Fredrika Bremer beskriver i denna text utsikten över Hötorget en novemberdag 1855, hur marknadsborden dukas upp ett efter ett, de olika försäljerskorna, alltifrån kaffemadammerna och de som säljer frukt och grönsaker till kött- och fläskmånglerskorna och dalkullor som säljer mjölk. Hon beskriver också de människor som kommer för att handla på torget och en tiggerska som sitter på trappan till Bremers hus.

Texten, med gammaldags formuleringar och stavning, är full av detaljerade iakttagelser.

Fredrika Bremer var en av föregångarna inom den svenska kvinnorörelsen.

Utdrag ur Bremer, Fredrika, Fredrika Bremer: sjelfbiografiska anteckningar, bref och efterlemnade skrifter : jemte en teckning af hennes lefnad och personlighet. - 1868. - S. 27-40

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad