Fredrika Bremers litterära skylt på Sergelgatan 33.
Foto: Anders Hviid/Stockholms stadsbibliotek.
Text

Litterär skylt: Citat ur Fredrika Bremers Mitt fönster 1855

Skyltens text:

Mitt torg är ett trefligt torg; det har inga blodiga minnen, såsom de flesta torg i Stockholm /.../ Bord dukas efter bord med grönsaker, rotsaker och frukter. Du kan räkna omkring tjugu sådana bord i en rad; och den som sett grönsaksborden i främmande rikare länder, finner sig likväl här ingalunda otillfreds med varornas mångfald eller godhet. Bättre kålhufvuden har man bestämdt icke i den nya verlden; de vackra morötterna äro ingenstädes vackrare eller sötare, och ingenstädes finner man smakligare potatis. Grönsakerna göra godt åt ögonen, så vårfriska ser de ut. Fruktmånglerskornas bord äro icke så väl försedda, och man ser kålrötterna och andra plebejska rundhufvuden klifva upp bland äpple-,  päron- och bergamottkorgarne, för att fylla tomrummen på borden. Dessa månglerskor anse sig tydligt för torgets aristokrati. De bära hattar och kalla sig fruar.

Ur ”Mitt fönster 1855”.

Efter sin mors död bosatte sig Fredrika Bremer, 54 år gammal, i sin första egna lägenhet tre trappor upp i huset som låg på platsen där Filmstaden Sergel ligger i dag, i hörnet av Sergelgatan och Hötorget. Samma år som Fredrika Bremer skrev den här utsiktsbeskrivningen arbetade hon också med Hertha, som skulle bli hennes mest kända roman.

Texten ”Mitt fönster 1855” ingår i antologin Fyrväplingen (1855) och Sjelfbiografiska anteckningar, bref och efterlemnade skrifter av Fredrika Bremer (1868).

Skylten invigdes 2002.

---

Litterära skyltar sitter runtom i Stockholm, med citat som beskriver platsen där skylten är placerad. Kulturförvaltningen ansvarar för skyltarna, stockholmarna kommer med förslagen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

 Ett år hos Fredrika Bremer / Margaret Howitt

Ett år hos Fredrika Bremer / Margaret Howitt

"Hötorgsmadam" Ida Johansson i schalett säljer grönsaker på Hötorget

"Hötorgsmadam" Ida Johansson i schalett säljer grönsaker på Hötorget

En scen från Hötorget i Stockholm

En scen från Hötorget i Stockholm

Mitt fönster 1855 / Fredrika Bremer

Mitt fönster 1855 / Fredrika Bremer

Nya vägvisaren till litterära skyltar i Stockholm / Vera Székely

Nya vägvisaren till litterära skyltar i Stockholm / Vera Székely

Nytt i Stockholmskällan
Tema

Nytt i Stockholmskällan

Stockholmskällans databas fylls hela tiden på med historiskt källmaterial från våra museer, arkiv och bibliotek. Här hittar du senast publicerade. (Bild: Gun Hägglund och Gunnar Hö…

Oordning : torghandel i Stockholm 1540-1918 / Christina Nordin

Oordning : torghandel i Stockholm 1540-1918 / Christina Nordin

Torgstånd på Hötorget

Torgstånd på Hötorget

Vy mot norr över Hötorget med torghandel

Vy mot norr över Hötorget med torghandel