Två sidigt maskinskrivet brev daterat Marieholm 12 juli 1945
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Simons flykt undan nazisterna - en levnadsbeskrivning i ett ansökningsbrev

Året är 1945 och Simon är 21 år. Han har varit i Sverige i snart två år men varit på flykt i fem. Nu vill han gå en ettårig kurs till väveritekniker med hjälp av stipendier. Därför finns hans brev i Stockholms stads kommitté för statslösa flyktingar. Simon var av judisk börd och i sin ansökan har han skickat med sin levnadsberättelse.

Simon föddes 1924 i Mannheim, Tyskland. Hans pappa var kemisk ingenjör vid en anilinfabrik. Han gick i skolan som de flesta barn men i samband med att nazisterna tog över makten 1933 blev samhällsklimatet för judar allt hårdare och förtrycket stegrades allt eftersom. Simon beskriver de sista åren i skolan:

”De sista två åren var dock undervisningen mycket nazistiskt betonad och många timmar måste ägnas åt nationalsocialistiska studier.”

När nazisterna kom till makten i Tyskland infördes ”rasvetenskap” som obligatoriskt ämne i alla tyska skolor.

 Simon skriver sedan om sin flykt från Tyskland. Han var då knappt 16 år.

”Jag var på besök hos min faders bekannta i Hamburg den 26 febr. 1940, då jag plötsligt fick veta, att jag två dagar senare per flyg skulle resa till Danmark. Mina föräldrar meddelade att mina legationshandlingar jämte bagage skulle sändas efter mig så snart sig göra lät. Jag erhöll emellertid aldrig mitt bagage. Så jag kom alltså till Danmark, blott medförande mitt pass, 20 kr. samt en liten väska. Denna utresa möjliggjordes genom Kvinnornas Internationella Liga för Fred och Frihet."[…]

Under åren i Danmark arbetade Simon i jordbruket och gick några kurser på olika skolor.

Simon beskriver sedan den razzia mot judar i Danmark som skedde de allra första dagarna i oktober 1943 och som gjorde att han, liksom väldigt många andra, flydde vidare till Sverige.

"Den 1 oktober företog tyskarna sin bekannta rassia efter judar i Danmark, varför jag måste fly till Sverige. I Sverige tillbragte jag de första månaderna i ett flyktingläger, varefter jag fick plats som textilpraktikant vid Marieholms Yllefabriks A.B.”

När det nazistiska Tyskland invaderade Danmark den 9 april 1940 valde den danska regeringen att inte göra väpnat motstånd. Danmark fick på så vis behålla sitt självstyre och kunde undvika att särbehandla sin judiska befolkning relativt länge. Sommaren 1943 kom dock Nazityskland med ett dekret om att alla danska judar skulle arresteras. Ledande tyskar i Köpenhamn läckte emellertid ut information om när arresteringarna skulle ske, vilket gjorde att nästan alla danska judar lyckades fly. De tog sig över Öresund med hjälp av danska och svenska fiskare. Denna händelse, då Sverige inom loppet av några dagar kom att ta emot tusentals flyende, var en total omkastning av den tidigare restriktiva flyktingpolitiken mot judar.

Om arkivet: Stockholms stads kommitté för statslösa flyktingar bildades den 10 juni 1944. Kommittén skulle i första hand fungera som förmedlande myndighet med ärenden av de mest skiftande slag som bostads- och arbetsproblem, yrkesväglednings- och utbildningsfrågor samt frågor om pass och medborgarskap.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad