Omslagsbild kapitel
Litteraturtips
Författare: Nordin, Jonas M. (f. 1970). Stockholms stadsbibliotek

Samer i imperiets mitt : samiskt liv i det tidigmoderna Stockholm - en glömd historia / Jonas M. Nordin

Samer har bott och verkat i Stockholm åtminstone sedan 1400-talet. Till en början kan det ha varit ofrivilligt, då det förekom att samer visades upp som kuriositeter. Även senare exotiserades samer och fick till exempel uppträda inför utländska diplomater.

I det här kapitlet om samiskt liv i Stockholm berättas om de källor som finns, både berättelser och arkeologiskt material. Hur levde samerna i huvudstaden? Vad hade de för ställning i samhället? Och varifrån kommer egentligen namnet Lappkärrsberget? Ett delkapitel handlar om Johan Graan, den ende same som adlats.

Kapitlet innehåller flera bilder och avslutas med en käll- och litteraturförteckning. 27 sidor.

Utdrag ur Tillfälliga stockholmare : människor och möten under 600 år. – 2017. – S. 45-71

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad