Omslagsbild kapitel
Litteraturtips
Författare: Nehlin, Ann (f. 1964). Stockholms stadsbibliotek

Den goda viljans ambassadörer : finska barns möten med stockholmare under andra världskriget / Ann Nehlin

Under andra världskriget kom c:a 70 000 finska barn till Sverige varav många passerade eller blev kvar i Stockholm. Viljan att hjälpa de finska krigsbarnen var stor och det uppstod till och med ”brist” på barn. I en rubrik i Stockholms-Tidningen 1942 står det: 10 000 hem vänta nu på finska barn: ert barn kommer men än kan det dröja en tid. Tusentals barn blev av olika anledningar kvar i Sverige efter krigsslutet.

Det här kapitlet handlar om krigsbarnens liv i Sverige och Stockholm, bakgrunden till barnevakueringen och det stora engagemanget bland svenskarna. Kapitlet innehåller flera fotografier och tidningsklipp och avslutas med en käll- och litteraturförteckning. 23 sidor.

Utdrag ur Tillfälliga stockholmare : människor och möten under 600 år. – 2017. – S. 329-351

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad